dự báo thời tiết phú thọ

Thứ 4 - 22/11

Thời tiết Phú Thọ Thứ 4 - 22/11

Bạn đang xem: dự báo thời tiết phú thọ

22°

Nhiệt chừng thời tiết

Ngày/Đêm:

Nhiệt chừng thời tiết

Sáng/Tối:

Lượng mưa

Lượng mưa:

0 mm

Nhiệt chừng thời tiết

Thấp/Cao

Dự báo nhiệt độ khí hậu Phú Thọ

Độ ẩm

68 %

Dự báo vận tốc gió

Gió

1.94 km/h

Áp suất ko khí

Áp suất

1016 hPa

Thời gian dối Bình minh và Hoàng hôn

Bình minh/Hoàng hôn

06:14/05:16

Lượng mưa Phú Thọ Thứ 4 - 22/11/2023

Nhiệt chừng Phú Thọ Thứ 4 - 22/11/2023

Thứ 5 - 23/11

Thời tiết Phú Thọ Thứ 5 - 23/11

23°

mây đen giòn u ám

Cảm giác như 23°

Nhiệt chừng thời tiết

Ngày/Đêm:

Nhiệt chừng thời tiết

Sáng/Tối:

Lượng mưa

Lượng mưa:

0 mm

Nhiệt chừng thời tiết

Thấp/Cao

Xem thêm: lạn kha kì duyên

Dự báo nhiệt độ khí hậu Phú Thọ

Độ ẩm

69 %

Dự báo vận tốc gió

Gió

1.84 km/h

Áp suất ko khí

Áp suất

1018 hPa

Thời gian dối Bình minh và Hoàng hôn

Bình minh/Hoàng hôn

06:14/05:16

Lượng mưa Phú Thọ Thứ 5 - 23/11/2023

Nhiệt chừng Phú Thọ Thứ 5 - 23/11/2023

Thứ 6 - 24/11

Thời tiết Phú Thọ Thứ 6 - 24/11

26°

Nhiệt chừng thời tiết

Ngày/Đêm:

Nhiệt chừng thời tiết

Sáng/Tối:

Lượng mưa

Lượng mưa:

0.46 mm

Nhiệt chừng thời tiết

Thấp/Cao

Dự báo nhiệt độ khí hậu Phú Thọ

Độ ẩm

63 %

Dự báo vận tốc gió

Gió

3.34 km/h

Áp suất ko khí

Áp suất

1019 hPa

Thời gian dối Bình minh và Hoàng hôn

Bình minh/Hoàng hôn

Xem thêm: đấu la đại lục 1

06:15/05:16

Lượng mưa Phú Thọ Thứ 6 - 24/11/2023

Nhiệt chừng Phú Thọ Thứ 6 - 24/11/2023