dự báo thời tiết khu vực hà nam

  • Thời tiết
  • Thời tiết 10 ngày tới

Thời tiết Hà Nam

Thời tiết hiện nay tại

Bạn đang xem: dự báo thời tiết khu vực hà nam

Cập nhật: 10h 05/11/2023

  • Thời tiết

    : Mây thay cho thay đổi, trời nắng

  • Hướng gió

    : Gió phái nam - tốc độ: 1 m/s

Dự báo khí hậu 10 ngày tới

Thứ nhì 06/11/2023

28°C

25°C

 94°%

4m/s

Nhiều mây, đem mưa, mưa rào

Thứ tía 07/11/2023

28°C

23°C

 41°%

5m/s

Nhiều mây, ko mưa

Thứ tư 08/11/2023

30°C

22°C

 53°%

Có mây, ko mưa

Thứ năm 09/11/2023

32°C

23°C

 53°%

Có mây, ko mưa

Xem thêm: tim đập trên đầu lưỡi

Thứ sáu 10/11/2023

30°C

24°C

 82°%

Có mây, ko mưa

Thứ bảy 11/11/2023

27°C

23°C

 90°%

Có mây, ko mưa

Chủ nhật 12/11/2023

26°C

22°C

 86°%

Nhiều mây, đem mưa dông

Thứ nhì 13/11/2023

20°C

18°C

 51°%

Nhiều mây, đem mưa dông

Thứ tía 14/11/2023

20°C

18°C

Xem thêm: sư sĩ truyền thuyết

 51°%

Nhiều mây, ko mưa

Biểu loại sức nóng phỏng 10 ngày qua