dự báo thời tiết hải phòng 3 ngày tới

Thời tiết Hải Phòng Đất Cảng bám theo giờ

01:00

Bạn đang xem: dự báo thời tiết hải phòng 3 ngày tới

24° / 25°

Thời tiết khung trời quang quẻ đãng

Lượng mưa 0 mm

bầu trời quang quẻ đãng

04:00

24° / 24°

Thời tiết khung trời quang quẻ đãng

Lượng mưa 0 mm

bầu trời quang quẻ đãng

07:00

24° / 24°

Thời tiết mây thưa

Lượng mưa 0 mm

mây thưa

10:00

28° / 29°

Thời tiết mây cụm

Lượng mưa 0 mm

mây cụm

13:00

30° / 31°

Thời tiết mây rải rác

Lượng mưa 0 mm

mây rải rác

16:00

28° / 30°

Thời tiết mây thưa

Lượng mưa 0 mm

mây thưa

19:00

25° / 26°

Thời tiết mây thưa

Lượng mưa 0 mm

mây thưa

22:00

25° / 26°

Thời tiết khung trời quang quẻ đãng

Lượng mưa 0 mm

bầu trời quang quẻ đãng

01:00

24° / 25°

Thời tiết mây thưa

Lượng mưa 0 mm

mây thưa

04:00

24° / 25°

Thời tiết mưa nhẹ

Lượng mưa 0.15 mm

mưa nhẹ

07:00

25° / 26°

Thời tiết mây cụm

Lượng mưa 0 mm

mây cụm

10:00

29° / 32°

Thời tiết mưa nhẹ

Lượng mưa 0.14 mm

mưa nhẹ

Dự báo không khí Hải Phòng Đất Cảng những ngày tới

Thứ 4 01/11

mây thưa mây thưa

mây thưa

Tốc chừng gió 4.4 km/h

22° / 30°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Tốc chừng gió

Bình minh - Hoàng hôn

Mặt trời nhú lặn

05:55/05:18

Dự báo thời tiết

Thứ 5 02/11

mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc chừng gió 4.11 km/h

22° / 30°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Tốc chừng gió

Bình minh - Hoàng hôn

Mặt trời nhú lặn

05:55/05:17

Dự báo thời tiết

Thứ 6 03/11

mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc chừng gió 4.1 km/h

24° / 30°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Tốc chừng gió

Bình minh - Hoàng hôn

Mặt trời nhú lặn

05:56/05:17

Dự báo thời tiết

Thứ 7 04/11

mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc chừng gió 4.97 km/h

25° / 30°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Tốc chừng gió

Bình minh - Hoàng hôn

Mặt trời nhú lặn

05:56/05:16

Dự báo thời tiết

Chủ nhật 05/11

mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc chừng gió 4.15 km/h

25° / 31°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Tốc chừng gió

Bình minh - Hoàng hôn

Mặt trời nhú lặn

05:57/05:16

Dự báo thời tiết

Thứ 2 06/11

mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Xem thêm: nguyên tôn chap

Tốc chừng gió 3.63 km/h

25° / 30°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Tốc chừng gió

Bình minh - Hoàng hôn

Mặt trời nhú lặn

05:57/05:15

Dự báo thời tiết

Thứ 3 07/11

mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc chừng gió 4.65 km/h

25° / 29°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Tốc chừng gió

Bình minh - Hoàng hôn

Mặt trời nhú lặn

05:58/05:15

Dự báo thời tiết

Thứ 4 08/11

mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc chừng gió 5.36 km/h

24° / 29°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Tốc chừng gió

Bình minh - Hoàng hôn

Mặt trời nhú lặn

05:59/05:15

Dự báo thời tiết

Thứ 5 09/11

mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc chừng gió 2.99 km/h

24° / 27°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Tốc chừng gió

Bình minh - Hoàng hôn

Mặt trời nhú lặn

05:59/05:14

Dự báo thời tiết

Thứ 6 10/11

mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc chừng gió 4.6 km/h

24° / 30°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Tốc chừng gió

Bình minh - Hoàng hôn

Mặt trời nhú lặn

06:00/05:14

Dự báo thời tiết

Thứ 7 11/11

mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc chừng gió 5.12 km/h

24° / 29°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Tốc chừng gió

Bình minh - Hoàng hôn

Mặt trời nhú lặn

06:00/05:13

Dự báo thời tiết

Chủ nhật 12/11

mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc chừng gió 5.93 km/h

24° / 28°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Tốc chừng gió

Bình minh - Hoàng hôn

Mặt trời nhú lặn

06:01/05:13

Dự báo thời tiết

Thứ 2 13/11

mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc chừng gió 2.76 km/h

22° / 23°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Tốc chừng gió

Bình minh - Hoàng hôn

Mặt trời nhú lặn

06:01/05:13

Dự báo thời tiết

Thứ 3 14/11

mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc chừng gió 4.2 km/h

21° / 23°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Tốc chừng gió

Bình minh - Hoàng hôn

Mặt trời nhú lặn

06:02/05:12

Dự báo thời tiết

Thứ 4 15/11

mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc chừng gió 3.99 km/h

23° / 29°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Tốc chừng gió

Bình minh - Hoàng hôn

Mặt trời nhú lặn

06:03/05:12

Nhiệt chừng và tài năng sở hữu mưa Hải Phòng Đất Cảng nhập 12h tới

Lượng mưa Hải Phòng Đất Cảng những giờ tới

Nhiệt chừng và tài năng sở hữu mưa Hải Phòng Đất Cảng những ngày tới