dự báo thời tiết hà giang 3 ngày tới

Thứ 7 - 04/11

Thời tiết Hà Giang Thứ 7 - 04/11

Bạn đang xem: dự báo thời tiết hà giang 3 ngày tới

27°

Nhiệt phỏng thời tiết

Ngày/Đêm:

Nhiệt phỏng thời tiết

Sáng/Tối:

Lượng mưa

Lượng mưa:

1.57 mm

Nhiệt phỏng thời tiết

Thấp/Cao

Dự báo nhiệt độ không khí Hà Giang

Độ ẩm

74 %

Dự báo vận tốc gió

Gió

2.3 km/h

Áp suất ko khí

Áp suất

1012 hPa

Thời gian ngoan Bình minh và Hoàng hôn

Bình minh/Hoàng hôn

06:05/05:21

Lượng mưa Hà Giang Thứ 7 - 04/11/2023

Nhiệt phỏng Hà Giang Thứ 7 - 04/11/2023

Chủ nhật - 05/11

Thời tiết Hà Giang Chủ nhật - 05/11

28°

Nhiệt phỏng thời tiết

Ngày/Đêm:

Nhiệt phỏng thời tiết

Sáng/Tối:

Lượng mưa

Lượng mưa:

4.05 mm

Nhiệt phỏng thời tiết

Thấp/Cao

Dự báo nhiệt độ không khí Hà Giang

Xem thêm: nhập thuỵ chỉ nam

Độ ẩm

80 %

Dự báo vận tốc gió

Gió

2.05 km/h

Áp suất ko khí

Áp suất

1012 hPa

Thời gian ngoan Bình minh và Hoàng hôn

Bình minh/Hoàng hôn

06:06/05:20

Lượng mưa Hà Giang Chủ nhật - 05/11/2023

Nhiệt phỏng Hà Giang Chủ nhật - 05/11/2023

Thứ 2 - 06/11

Thời tiết Hà Giang Thứ 2 - 06/11

25°

Nhiệt phỏng thời tiết

Ngày/Đêm:

Nhiệt phỏng thời tiết

Sáng/Tối:

Lượng mưa

Lượng mưa:

9.05 mm

Nhiệt phỏng thời tiết

Thấp/Cao

Dự báo nhiệt độ không khí Hà Giang

Độ ẩm

88 %

Dự báo vận tốc gió

Gió

1.6 km/h

Áp suất ko khí

Áp suất

1018 hPa

Thời gian ngoan Bình minh và Hoàng hôn

Bình minh/Hoàng hôn

Xem thêm: cuộc sống náo nhiệt của nông phụ dị năng

06:07/05:20

Lượng mưa Hà Giang Thứ 2 - 06/11/2023

Nhiệt phỏng Hà Giang Thứ 2 - 06/11/2023