dự báo thời tiết bình phước

 • Thời tiết
 • Thời tiết 10 ngày tới

Thời tiết Bình Phước

Thời tiết hiện tại tại

Bạn đang xem: dự báo thời tiết bình phước

Cập nhật: 7h 12/11/2023

 • Nhiệt độ

  : 24°C

 • Thời tiết

  : Mây thay cho thay đổi, trời nắng

 • Độ ẩm

  : 96

 • Hướng gió

  : Lặng gió

Dự báo ngày hôm nay

Cập nhật: 04h30 12/11/2023

 • Nhiệt độ

  : 23°C

 • Độ ẩm

  : 98

 • Hướng gió

  : tốc độ: 1m/s

Dự báo tối hôm nay

Cập nhật: 04h30 12/11/2023

 • Nhiệt độ

  : 32°C

 • Độ ẩm

  : 91

 • Hướng gió

  : tốc độ: 3m/s

Dự báo khí hậu 10 ngày tới

Thứ nhì 13/11/2023

32°C

22°C

 °%

2m/s

Có mây, đem mưa rào và dông

Thứ tía 14/11/2023

33°C

22°C

 °%

2m/s

Có mây, đem mưa rào và dông

Thứ tư 15/11/2023

32°C

22°C

 °%

Xem thêm: tim đập trên đầu lưỡi

Có mây, đem mưa rào và dông

Thứ năm 16/11/2023

32°C

22°C

 °%

Có mây, đem mưa rào và dông

Thứ sáu 17/11/2023

33°C

22°C

 °%

Có mây, ko mưa

Thứ bảy 18/11/2023

32°C

22°C

 °%

Có mây, ko mưa

Chủ nhật 19/11/2023

32°C

21°C

 °%

Có mây, ko mưa

Thứ nhì 20/11/2023

32°C

21°C

 °%

Có mây, ko mưa

Thứ tía 21/11/2023

32°C

21°C

 °%

Xem thêm: thẩm thanh thu

Có mây, ko mưa

Biểu thiết bị sức nóng chừng 10 ngày qua