dự báo thời tiết bắc giang

  • Thời tiết
  • Thời tiết 10 ngày tới

Thời tiết Bắc Giang

Dự báo khí hậu 10 ngày tới

Thứ nhị 23/10/2023

Bạn đang xem: dự báo thời tiết bắc giang

29°C

23°C

58%

 16°%

3m/s

Có mây, ngày ko mưa

Thứ tía 24/10/2023

31°C

24°C

 84°%

2m/s

Có mây, ko mưa

Thứ tư 25/10/2023

29°C

24°C

 94°%

2m/s

Có mây, đem mưa rào và dông

Thứ năm 26/10/2023

30°C

25°C

 84°%

Có mây, ko mưa

Thứ sáu 27/10/2023

30°C

25°C

 92°%

Có mây, đem mưa rào và dông

Xem thêm: sư sĩ truyền thuyết

Thứ bảy 28/10/2023

26°C

23°C

 98°%

Nhiều mây, đem mưa vừa

Chủ nhật 29/10/2023

30°C

22°C

 43°%

Có mây, ko mưa

Thứ nhị 30/10/2023

31°C

20°C

 8°%

Có mây, ko mưa

Thứ tía 31/10/2023

31°C

19°C

 12°%

Có mây, ko mưa

Thứ tư 01/11/2023

31°C

19°C

Xem thêm: phim vụng trộm không thể giấu

 12°%

Có mây, ko mưa

Biểu trang bị sức nóng phỏng 10 ngày qua