độ dài tối đa của xâu kí tự trong pascal là

Câu hỏi:

17/01/2022 7,951

Bạn đang xem: độ dài tối đa của xâu kí tự trong pascal là

Trả lời:

verified

Giải bởi vì Vietjack

Độ nhiều năm tối nhiều của xâu kí tự động vô Pascal là 255 kí tự động. Trong tế bào miêu tả xâu hoàn toàn có thể bỏ dở phần khai báo phỏng nhiều năm, Lúc cơ phỏng nhiều năm lớn số 1 của xâu tiếp tục nhận độ quý hiếm ngầm ấn định là 255.

Đáp án: B

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hãy lựa chọn phương án ghép đích thị nhất. Thủ tục chuẩn chỉnh Insert(S1,S2,vt) thực hiện:

A. Chèn xâu S1 vô S2 chính thức từ vựng trí vt 

B. Chèn xâu S2 vô S1 chính thức từ vựng trí vt 

C. Nối xâu S2 vô S1 

D. Sao chép vào thời gian cuối S1 1 phần của S2 từ vựng trí vt

Câu 2:

Trong ngôn từ thiết kế Pascal, xâu kí tự động không tồn tại kí tự động này gọi là?

A. Xâu không; 

B. Xâu rỗng; 

C. Xâu trắng; 

D. Không nên là xâu kí tự;

Câu 3:

Cho xâu S là ‘Hanoi-Vietnam’. Kết trái khoáy của hàm Length(S) là: 

A. 12 

B. 13 

C. 14 

D. 15

Xem thêm: tòng phu remix

Câu 4:

Đoạn công tác sau in đi ra sản phẩm này ?

Program Welcome ;

Var a : string[10];

Begin

a := ‘tinhoc ’;

writeln(length(a));

End.

A. 6; 

B. 7; 

C. 10; 

D. Chương trình đem lỗi;

Câu 5:

Cho xâu S là ‘Hanoi-Vietnam’. Kết trái khoáy của hàm Pos(‘Vietnam’,S) là 

A. 5 

B. 6 

C. 7 

D. 8

Câu 6:

Cho khai báo sau: Var hoten : String;

Phát biểu này bên dưới đấy là đúng?

A. Câu mệnh lệnh sai vì thế thiếu thốn phỏng nhiều năm tối nhiều của xâu

B. Xâu có tính nhiều năm lớn số 1 là 0 

C. Xâu có tính nhiều năm lớn số 1 là 255 

D. Cần nên khai báo độ dài rộng của xâu sau đó

TÀI LIỆU VIP VIETJACK