để làm việc trong chế độ thiết kế của biểu mẫu ta thực hiện

Câu hỏi:

14/01/2022 27,228

Bạn đang xem: để làm việc trong chế độ thiết kế của biểu mẫu ta thực hiện

A. Chọn biểu hình mẫu rồi nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 sở hữu đáp án

B. Chọn biểu hình mẫu rồi nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 sở hữu đáp án hoặc nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 sở hữu đáp án nếu đang được ở cơ chế biểu mẫu

Đáp án chủ yếu xác

C. Chọn biểu hình mẫu rồi nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 sở hữu đáp án và nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 sở hữu đáp án nếu đang được ở cơ chế thiết kế

D. Chọn biểu hình mẫu rồi nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 sở hữu đáp án hoặc nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 sở hữu đáp án nếu đang được ở cơ chế thiết kế

Trong cơ chế kiến thiết của biểu hình mẫu, tớ hoàn toàn có thể kiến thiết mới nhất cho tới biểu hình mẫu, coi hoặc sửa thay đổi kiến thiết cũ. Để thao tác vô cơ chế kiến thiết của biểu hình mẫu, tớ tiến hành Chọn biểu hình mẫu rồi nháy nút hoặc nháy nút nếu như đang được ở cơ chế biểu hình mẫu.

Đáp án: B

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để tạo ra biểu hình mẫu tớ lựa chọn đối tượng người tiêu dùng này bên trên bảng lựa chọn đối tượng?

A. Queries 

B. Forms 

C. Tables

D. Reports

Câu 2:

Trong cơ chế kiến thiết của biểu hình mẫu, tớ sở hữu thể:

A. Sửa thay đổi kiến thiết cũ 

B. Thiết kế tiếp mới nhất cho tới biểu hình mẫu , sửa thay đổi kiến thiết cũ 

C. Thiết kế tiếp mới nhất cho tới biểu hình mẫu, coi hoặc sửa thay đổi kiến thiết cũ 

D. Thiết kế tiếp mới nhất cho tới biểu hình mẫu, coi hoặc sửa thay đổi kiến thiết cũ, coi, sửa, xóa và nhập dữ liệu

Câu 3:

Trong Access, tớ hoàn toàn có thể dùng biểu hình mẫu để:

A. Tính toán cho những ngôi trường tính toán 

B. Sửa cấu hình bảng 

Xem thêm: điều hoà đaikin 12000

C. Xem, nhập và sửa dữ liệu 

D. Lập báo cáo

Câu 4:

Trong Access, mong muốn tạo ra biểu hình mẫu Theo phong cách người sử dụng thuật sĩ, tớ chọn:

A. Create size for using Wizard 

B. Create size by using Wizard 

C. Create size with using Wizard 

D. Create size in using Wizard

Câu 5:

Trong Access, mong muốn tạo ra biểu hình mẫu Theo phong cách tự động kiến thiết, tớ chọn:

A. Create size in Design View 

B. Create size by using Wizard 

C. Create size with using Wizard 

D. Create size by Design View

Câu 6:

Cho những thao tác:

(1) Gõ thương hiệu cho tới biểu hình mẫu rồi nháy Finish

(2) Chọn đối tượng người tiêu dùng Form vô bảng lựa chọn đối tượng người tiêu dùng rồi nháy lưu ban vô Create size by using wizard

(3) Chọn loại cho tới biểu hình mẫu rồi nhấn Next

(4) Chọn cơ hội sắp xếp biểu hình mẫu rồi nhấn Next

(5) Trong vỏ hộp thoại Form Wizard, lựa chọn bảng (hoặc hình mẫu hỏi) kể từ dù Tables/Queries, tiếp sau là lựa chọn những ngôi trường đi vào biểu hình mẫu rồi nhấn Next

Trình tự động những thao tác nhằm hoàn toàn có thể tiến hành tạo ra biểu hình mẫu bằng phương pháp người sử dụng thuật sĩ tiếp tục là:

A (2) → (5) → (3) → (4) → (1) 

B. A (2) → (5) → (4) → (3) → (1) 

C. (5) → (2) → (3) → (4) → (1) 

D. A (2) → (3) → (4) → (5) → (1)

Xem thêm: năm 2023 là con gì

TÀI LIỆU VIP VIETJACK