để làm sạch lớp cặn trong các dụng cụ đun và chứa nước nóng người ta dùng

Câu hỏi:

21/02/2020 15,858

Đáp án B

Bạn đang xem: để làm sạch lớp cặn trong các dụng cụ đun và chứa nước nóng người ta dùng

Để làm sạch sẽ lớp cặn trong những khí cụ đun và chứa chấp nước rét, người tao người sử dụng giấm nhằm hòa tan những hóa học cặn (thường là CaCO3) => Dùng axit yếu ớt nhằm hòa tan CaCO3 tuy nhiên ko thực hiện hư hỏng sợ hãi cho tới vật tư thực hiện rét nươc (do giấm ăn sở hữu tính axit).

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ở nhiệt độ phỏng thuờng, hỗn hợp NaHCO3 phản xạ được với hỗn hợp nào là sau đây?

A. BaCl2

B. Ca(OH)2

C. Ba(NO3)2

D. K2CO3

Câu 2:

Đun rét ancol etylic với H2SO4 đặc ở 140°C, thu được thành phầm chủ yếu là

A. (C2H5)2O

B. C2H4

C. (CH3)2O

D. C2H6

Câu 3:

Cho kể từ từ 200 ml dung dịch láo hop HCl 0,08M và H2SO4 0,06M nhập 300 ml dung dịch láo ăn ý Na2CO3 0,05M và KHCO3 0,07M. Sau khi những phản xạ xẩy ra trọn vẹn, chiếm được V ml CO2 (đktc). Giá trị của V là

A. 672

B. 448

C. 560

Xem thêm: vô thượng tiên đế trịnh sở

D. 784

Câu 4:

Đốt cháy trọn vẹn 6,16 gam hiđrocacbon mạch hở X rồi dẫn toàn cỗ thành phầm cháy qua loa hỗn hợp nước vôi nhập. Sau những phản xạ, chiếm được 33 gam kết tủa và lượng hỗn hợp hạn chế 4,44 gam. Công thức phân tử của X là

A. C3H4

B. C2H4

C. C3H8

D. C4H6

Câu 5:

Axit nào là sau đấy là axit một nấc?

A. H2SO4

B. H2CO3

C. CH3COOH

D. H3PO4

Câu 6:

Thực hiện nay phản xạ este hóa láo ăn ý bao gồm 9,2 gam ancol etylic và 16,8 gam axit axetic (xúc tác H2SO4 đặc), chiếm được 12,32 gam etyl axetat. Hiệu suất phản xạ este hóa là

A. 50,0%.

B. 66,7%.

C. 70,0%.

Xem thêm: phương pháp làm chồng hướng về phía em novel

D. 83,3%.