đặc điểm nào sau đây không phải là biểu hiện của quá trình đô thị hóa

Câu hỏi:

10/03/2022 27,819

Bạn đang xem: đặc điểm nào sau đây không phải là biểu hiện của quá trình đô thị hóa

B. người ở trở thành thị với Xu thế tăng.

C. người ở triệu tập nhập TP.HCM rộng lớn. 

D. thịnh hành rộng thoải mái lối sinh sống trở thành thị.

Trả lời:

verified Giải vì như thế Vietjack

Đáp án: A

Đặc điểm của đô thị mới là:

- Dân cư khu đô thị với Xu thế tăng nhanh chóng.

- Dân cư triệu tập nhập những TP.HCM rộng lớn và vô cùng rộng lớn.

- Phổ thay đổi rộng thoải mái lối sinh sống trở thành thị.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhận xét nào là tại đây đích với điểm sáng đô thị mới nước ta?

Xem thêm: một lít nước bằng bao nhiêu kg

Câu 2:

Đô thị nào tại đây được hình thành sớm nhất ở nước ta?

Câu 3:

Phát biểu nào là tại đây đích với điểm sáng đô thị mới ở nước ta?

Câu 4:

Phát biểu nào là sau đây không đúng về đô thị mới ở nước ta?

Câu 5:

Phát biểu nào là sau đây không đúng với số lượng dân sinh vùng quê và số lượng dân sinh trở thành thị nước ta?

Câu 6:

Quá trình khu đô thị hoá ra mắt mạnh mẽ và uy lực nhất ở việt nam nhập thời kỳ nào là sau đây?

Câu 7:

Quá trình đô thị mới ở việt nam quy trình tiến độ 1954 - 1975 với điểm sáng nào là sau đây?

Câu 8:

Tỉ lệ dân trở thành thị việt nam cướp khoảng chừng 1/3 số lượng dân sinh mang đến thấy

Câu 9:

Phát biểu nào là tại đây đích với đô thị mới ở việt nam hiện tại nay?

Câu 10:

Nước tao với từng nào TP.HCM trực nằm trong Trung ương?

Câu 11:

Vùng nào tại đây có số lượng đô thị nhiều nhất nước ta?

Xem thêm: oppo a16k