đặc điểm nào sau đây không đúng với khu công nghiệp

Câu hỏi:

03/08/2019 62,557

Bạn đang xem: đặc điểm nào sau đây không đúng với khu công nghiệp

A. Chuyên tạo ra công nghiệp

B. Có nhiều điểm dân ở sinh sống

Đáp án chủ yếu xác

C. Có ranh giới địa lí xác định

D. nhà nước ra quyết định trở thành lập

Hướng dẫn: SGK/126, địa lí 12 cơ bạn dạng.

Chọn: B

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Biện pháp hầu hết nhằm tăng kĩ năng đối đầu của thành phầm công nghiệp VN là

A. hấp dẫn nhiều bộ phận kinh tế tài chính tham ô gia

B. xây cất tổ chức cơ cấu ngành kha khá linh hoạt

C. góp vốn đầu tư theo hướng sâu sắc, thay đổi công nghệ

D. đáp ứng nguyên vật liệu ,chú ý xuất khẩu

Câu 2:

Phát biểu nào là tại đây ko đích với công nghiệp năng lượng điện lực của VN hiện tại nay?

A. Nhiên liệu cho tới tạo ra năng lượng điện ở miền Trung là khí tự động nhiên

B. Sản lượng thủy năng lượng điện và nhiệt độ năng lượng điện cướp tỉ trọng rộng lớn nhất

C. Nước tớ có không ít tiềm năng nhằm cách tân và phát triển công nghiệp điện

D. Hàng loạt xí nghiệp sản xuất năng lượng điện đem năng suất rộng lớn đang được hoạt động

Câu 3:

Nhân tố nào là sau đó là hầu hết thực hiện cho tới tổ chức cơ cấu ngành của công nghiệp VN kha khá nhiều dạng?

A. Sự phân hóa bờ cõi công nghiệp càng ngày càng sâu

Xem thêm: hoàng hôn tiếng anh là gì

B. Trình phỏng người làm việc càng ngày càng được nâng cao

C. Nguồn nguyên vẹn, nhiên liệu nhiều loại và phong phú

D. hầu hết bộ phận kinh tế tài chính nằm trong tham ô tài sản xuất

Câu 4:

Cơ cấu thành phầm công nghiệp của VN càng ngày càng đa dạng mẫu mã hầu hết là để

A. khai quật đảm bảo chất lượng không những thế mạnh về khoáng sản

B. tận dụng tối đa tối nhiều nguồn chi phí kể từ nước ngoài

C. tương thích rộng lớn với đòi hỏi của thị trường

D. dùng đem hiệu suất cao rộng lớn mối cung cấp lao động

Câu 5:

Việc chuyển dời tổ chức cơ cấu công nghiệp VN hầu hết nhằm

A. dùng đảm bảo chất lượng mối cung cấp làm việc, tạo ra việc làm

B. tận dụng tối đa tối nhiều những nguồn chi phí không giống nhau

C. khai quật nhiều hơn thế những loại khoáng sản

D. tăng hiệu suất cao góp vốn đầu tư, tương thích thị trường

Câu 6:

Việc đa dạng mẫu mã hóa thành phầm công nghiệp VN hầu hết nhằm:

A. Khai thác thế mạnh về tự động nhiên

B. Góp phần cách tân và phát triển xuất khẩu

C. Tận dụng thế mạnh lao động

D. Đáp ứng nhu yếu thị trường

Xem thêm: lg nanocell

TÀI LIỆU VIP VIETJACK