cơ cấu ngành công nghiệp đang chuyển dịch theo hướng

Câu chất vấn liên quan

 • Dựa vô bảng số liệu tại đây về cơ cấu tổ chức độ quý hiếm tạo ra nông

  Bạn đang xem: cơ cấu ngành công nghiệp đang chuyển dịch theo hướng

  Dựa vô bảng số liệu tại đây về cơ cấu tổ chức độ quý hiếm tạo ra nông nghiệp của VN thời gian 1990 - 2005.

                                                                                                (Đơn vị : %)

  Loại biểu vật thích hợp nhất nhằm thể hiện nay sự thay cho thay đổi cơ cấu tổ chức độ quý hiếm sản lượng ngành nông nghiệp là :

 • Ý này ko chính về chuyển dời cơ cấu tổ chức cương vực tài chính, ở n

  Ý này ko chính về chuyển dời cơ cấu tổ chức cương vực tài chính, ở VN đang được hình thành:

 • Trong cơ cấu tổ chức độ quý hiếm tạo ra nông nghiệp ( theo đòi nghĩa hẹp)

  Trong cơ cấu tổ chức độ quý hiếm tạo ra nông nghiệp ( theo đòi nghĩa hẹp) của VN, ngành cướp tỉ trọng tối đa là :

 • Đâu là việc chuyển dời cơ cấu tổ chức vô nội cỗ của điểm I :

  Đâu là việc chuyển dời cơ cấu tổ chức vô nội cỗ của điểm I :

 • Trong cơ cấu tổ chức độ quý hiếm tạo ra nông nghiệp của VN năm 20

  Trong cơ cấu tổ chức độ quý hiếm tạo ra nông nghiệp của VN năm 2005, cướp tỉ trọng kể từ cao xuống thấp thứu tự là:

 • Trong điểm tài chính công nghiệp- kiến thiết sở hữu xu hướng

  Xem thêm: bao tử heo

  Trong điểm tài chính công nghiệp- kiến thiết sở hữu xu hướng

 • Thành phần tài chính này ở VN lưu giữ tầm quan trọng chủ yếu vô n

  Thành phần tài chính này ở VN lưu giữ tầm quan trọng chủ yếu vô nền kinh tế?

 • Đây là 1 tỉnh cần thiết của Đồng vị sông Hồng tuy nhiên khô

  Đây là 1 tỉnh cần thiết của Đồng vị sông Hồng tuy nhiên ko nằm trong vùng tài chính trọng tâm Bắc Sở :

 • Dựa vô bảng số liệu tại đây về cơ cấu tổ chức GDP của VN phân

  Dựa vô bảng số liệu tại đây về cơ cấu tổ chức GDP của VN phân theo đòi bộ phận tài chính (theo giá chỉ thực tế).

   (Đơn vị : %)

  Nhận ấn định chính nhất là :

 • So với đòi hỏi cách tân và phát triển của giang sơn vô tiến độ hiện

  So với đòi hỏi cách tân và phát triển của giang sơn vô tiến độ lúc bấy giờ, vận tốc chuyển dời cơ cấu tổ chức ngành tài chính của VN trình diễn ra

  Xem thêm: tủ mát panasonic