chữ hàn

Trong những nội dung bài viết về cách học tập Tiếng Hàn, thời điểm ngày hôm nay bọn chúng tô trình làng về bảng vần âm Hangul được tạo ra vày Vua Sejong triều đại Choson với mục tiêu tạo nên sự dễ dàng và đơn giản vô học tập phát âm viết lách mang lại toàn dân. Bảng vần âm Hangul đem 28 vần âm với 11 nguyên vẹn âm và 17 phụ âm. Trước Lúc đem Hangul, người HQ dùng chữ Hán hoặc chữ Idu (giống như chữ Nôm ở Việtnam).

Khi kiến tạo bảng vần âm Hangul, vua Sejong tiếp tục dựa vào sự hợp lý của thuyết lí âm khí và dương khí (yin-yang).

Bạn đang xem: chữ hàn

* Chữ kiểu “ㅇ” thể hiện nay hình trụ của thiên lối.
* Chữ viết lách ngang như “ㅡ” thể hiện nay mặt mũi khu đất phẳng phiu.
* Chữ viết lách đứng như “l” thể hiện nay con cái người

Đến ni, Hangul đem tổng số 40 vần âm, với 21 nguyên vẹn âm và 19 phụ âm. Trong số đó đem 24 vần âm cơ bạn dạng và 16 vần âm đuợc ghép kể từ những vần âm cơ bạn dạng.

bang-chu-cai-tieng-han-quoc-hangul

1. Nguyên âm: 21

Có 8 nguyên vẹn âm đơn:
ㅏ (a), ㅓ (eo – phát âm là ơ),  ㅗ (o – phát âm là ô), ㅜ (u – phát âm là u),  ㅡ(eu – phát âm là ư), ㅣ(i phát âm là i), ㅐ (ae), ㅔ (e)

Có 13 nguyên vẹn âm kép:
ㅑ (ya – phát âm là da), ㅕ(yeo – phát âm là dơ), ㅛ (yo – phát âm là dô), ㅠ(yu – phát âm là du), ㅖ (ye – phát âm là de),  ㅒ (yae), ㅘ  (wa), ㅙ (wae), ㅝ (wo), ㅞ (we), ㅚ (oe), ㅟ (wi), ㅢ (ui)

Cách gõ theo phong cách Hangul Romaja quả thật chúng ta thấy ở phiên âm phía trên. Để mang lại dễ dàng ghi nhớ cơ hội trị âm và cơ hội viết lách, bản thân hiểu rằng qui định như sau:

Xem thêm: truyện hợp đồng hôn nhân 100 ngày

* Thêm râu như loại giờ đồng hồ Việt: ơ thì phiên âm hoặc gõ thêm thắt chữ e vô. Ví dụ: u là u(우), ư tiếp tục là: ư – eu (으). Rất dễ dàng học tập cần ko nào là. Tương tự động đem dù, ơ
* Còn nguyên vẹn âm kép, mong muốn đem loại double thì thêm thắt chữ nó vô Lúc gõ là rời khỏi. Ví dụ: a(아), giờ trở nên domain authority (ya) thì thêm thắt nó vô sẽ có được dobule ngay: 야

2. Phụ âm: 19

Consonant    Name
ㄱ    giyeok (기역), hoặc kiŭk (기윽) giờ đồng hồ Bắc Hàn
ㄴ    nieun/niŭn (니은)
ㄷ    digeut (디귿), hoặc tiŭt (디읃) (Bắc Hàn)
ㄹ    rieul/riŭl (리을)
ㅁ    mieum/miŭm (미음)
ㅂ    bieup/piŭp (비읍)
ㅅ    siot (시옷), hoặc siŭt (시읏) (Bắc Hàn)
ㅇ    ieung/iŭng (이응)
ㅈ    jieut/chiŭt (지읒)
ㅊ    chieut/ch’iŭt (치읓)
ㅋ    kieuk/k’iŭk (키읔)
ㅌ    tieut/t’iŭt (티읕)
ㅍ    pieup/p’iŭp (피읖)
ㅎ    hieut/hiŭt (히읗)
ㄲ    ssanggiyeok (쌍기역)
ㄸ    ssangdigeut (쌍디귿)
ㅃ    ssangpieup (쌍비읍)
ㅆ    ssangsiot (쌍시옷)
ㅉ    ssangjieut (쌍지읒)

Cách gõ cho những phụ âm này đã và đang được trình bày ở nội dung bài viết về Sở gõ giờ đồng hồ Nước Hàn Hangul Romaja.

3. Cấu trúc từ:

Xem thêm: hai lần bao dưỡng

Một kể từ vô giờ đồng hồ Hàn đem 2 cấu tạo cơ bản
– Phụ âm – Nguyên âm
– Phụ âm – Nguyên âm -Phụ âm

Và được viết lách theo hướng ngang hoặc chiều dọc
Nhận xét:

* Tiếng Nước Hàn cũng rất được tiến công vần như giờ đồng hồ Việt.
Ví dụ: 학생 được phát âm là “hak seng” với những ký tự động tương ứng: ㅎ-h, ㅏ-a, …
* Đọc và biết phiên âm của những nguyên vẹn âm và phụ âm cơ bạn dạng tiếp tục biết phát âm toàn bộ những kể từ nhưng mà mình đang có nhu cầu muốn đọc