cách khôi phục cài đặt gốc samsung

Trong tình huống bạn phải xóa trọn vẹn tài liệu vũ khí Galaxy của tớ, chúng ta có thể tiến hành tuỳ lựa chọn Khôi phục thiết lập gốc. Tính năng này tiếp tục xóa trọn vẹn vấn đề và tài liệu cá thể của công ty thoát khỏi vũ khí vĩnh viễn.

Dữ liệu sau thời điểm xoá ngoài vũ khí sẽ không còn thể Phục hồi.

Bạn đang xem: cách khôi phục cài đặt gốc samsung

Nếu các bạn tiếp tục mã hóa thẻ ghi nhớ microSD, các bạn cần lời giải nó trước lúc Phục hồi. Nếu ko, Smartphone của các bạn sẽ ko thể phát âm tài liệu bên trên thẻ. Từ Cài đặt điều, lần tìm tòi và lựa chọn Giải mã Thẻ SD, tiếp sau đó tuân theo chỉ dẫn bên trên screen.

1 Từ Cài đặt, lần tìm tòi và lựa chọn Quản lý chung.

reset1

2 Chọn Đặt lại.

3 Chọn Khôi phục thiết lập gốc.

reset3

4 Tham khảo vấn đề hiện trên screen, và lựa chọn Đặt lại.

Xem thêm: hai lần bao dưỡng

reset4

Bạn sẽ tiến hành đòi hỏi nhập password thông tin tài khoản Samsung của tớ nếu như bạn tiếp tục thêm thắt thông tin tài khoản Samsung nhập vũ khí.

Thiết bị của các bạn sẽ chính thức đặt điều lại. Khi nhảy quay về, Smartphone tiếp tục chính thức kể từ screen thiết lập lúc đầu.