cách cài đặt vssid

Bạn đang xem: cách cài đặt vssid

“VssID - hướng dẫn hiểm xã hội số”
là phần mềm của hướng dẫn hiểm xã hội nước ta
bên trên nền tảng thiết bị di động”.

Lưu ý: Điện thoại, Tablet dùng hệ điều hành quản lý Android 4.1 hoặc IOS 9.0 trở lên trên