Bộ TNMT nói về quy định sổ đỏ thêm thành viên gia đình: Giảm rủi ro, minh bạch tài sản!

Sáng 23.11, Bộ Tài nguyên – Môi trường đã có thông báo giải đáp rõ thêm về Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT có bổ sung thêm trường hợp khi làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) phải ghi thêm tên thành viên trong gia đình.

Theo Bộ Tài nguyên – Môi trường (TNMT), trường hợp ghi thêm tên thành viên trong gia đình chỉ ứng dụng đối có tài sản là của chung nhiều người trong gia đình.

Trường hợp là tài sản chung của vợ và chồng thì ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng vào Giấy chứng nhận, trừ trường hợp vợ và chồng có thỏa thuận ghi tên 1 người theo quy định ở Khoản 4 Điều 98 của Luật đất đai. Trường hợp cấp Giấy chứng nhận đối có đất là tài sản của cá nhân thì phải ghi họ, tên của cá nhân đây.

“Giấy chứng nhận chỉ biểu hiện tài liệu một số thành viên có chung quyền sử dụng đất trong hộ gia đình, một số thành viên khác trong hộ gia đình không có chung quyền sử dụng đất (ví dụ như các người không phải là nhân khẩu mà Nhà nước đã xác định để giao đất cho hộ gia đình trước đây, người không có công đâyng góp để tạo lập quyền sử dụng đất của hộ,…) thì không ghi trên giấy chứng nhận”, thông báo Bộ TNMT khẳng định.

Bộ TNMT cho rằng, quy định này nhằm khắc phục các tồn ở trong thực ở triển khai thi hành Luật Đất đai như tranh chấp, mâu thuẫn về quyền sử dụng đất giữa một số thành viên trong hộ gia đình khi thực hiện một số chuyển nhượng về quyền sử dụng đất; do khi xác lập quyền sử dụng đất của hộ gia đình chưa xác định rõ một số thành viên có chung quyền sử dụng đất nên không có đầy đủ cơ sở pháp lý để xử lý tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, cũng như giải quyết một số ích lợi và nghĩa vụ liên quan đến đất đai của hộ gia đình,….

“Quy định nêu trên của Thông tư sẽ bảo đảm nghiêm ngặt về mặt pháp lý, cụ thể hơn về mặt chủ thể có quyền sử dụng đất. Điều này không tạo ra một số gặp khó hay rào cản mà còn giảm các rủi ro cho người sử dụng đất, minh bạch về tài sản, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của một số thành viên có chung quyền sử dụng đất trong hộ gia đình.

Quy định nêu trên của Thông tư cũng không đặt thêm thủ tục hành chính khi thực hiện một số quyền của hộ gia đình sử dụng đất như 1 số ý kiến đã nêu mà chắc chắn sự thích hợp có quy định của pháp luật về dân sự (Khoản 2 Điều 212 Bộ Luật dân sự quy định trường hợp định đoạt tài sản là nhà đất là tài sản chung của gia đình thì phải có sự thỏa thuận của toàn bộ một số thành viên gia đình là người thành niên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ)”, thông báo của Bộ TNMT cho biết.

Tại sao khách hàng nên nghiên cứu tài liệu này cocobay da nang

Tìm hiểu thêm http://vinhomescentralparktc.com/cho-thue-can-ho-vinhomes-central-park/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *