bản chữ cái tiếng hàn

Trong những nội dung bài viết về cách học tập Tiếng Hàn, thời điểm ngày hôm nay bọn chúng tô ra mắt về bảng vần âm Hangul được tạo nên vày Vua Sejong triều đại Choson với mục tiêu tạo nên sự đơn giản dễ dàng vô học tập gọi ghi chép mang lại toàn dân. Bảng vần âm Hangul với 28 vần âm với 11 vẹn toàn âm và 17 phụ âm. Trước Khi với Hangul, người HQ dùng chữ Hán hoặc chữ Idu (giống như chữ Nôm ở Việtnam).

Khi thiết kế bảng vần âm Hangul, vua Sejong tiếp tục dựa vào sự hài hòa và hợp lý của thuyết giáo âm khí và dương khí (yin-yang).

Bạn đang xem: bản chữ cái tiếng hàn

* Chữ loại “ㅇ” thể hiện nay hình trụ của thiên lối.
* Chữ ghi chép ngang như “ㅡ” thể hiện nay mặt mày khu đất phẳng lì.
* Chữ ghi chép đứng như “l” thể hiện nay con cái người

Đến ni, Hangul với tổng số 40 vần âm, với 21 vẹn toàn âm và 19 phụ âm. Trong số đó với 24 vần âm cơ bạn dạng và 16 vần âm đuợc ghép kể từ những vần âm cơ bạn dạng.

bang-chu-cai-tieng-han-quoc-hangul

1. Nguyên âm: 21

Có 8 vẹn toàn âm đơn:
ㅏ (a), ㅓ (eo – gọi là ơ),  ㅗ (o – gọi là ô), ㅜ (u – gọi là u),  ㅡ(eu – gọi là ư), ㅣ(i gọi là i), ㅐ (ae), ㅔ (e)

Có 13 vẹn toàn âm kép:
ㅑ (ya – gọi là da), ㅕ(yeo – gọi là dơ), ㅛ (yo – gọi là dô), ㅠ(yu – gọi là du), ㅖ (ye – gọi là de),  ㅒ (yae), ㅘ  (wa), ㅙ (wae), ㅝ (wo), ㅞ (we), ㅚ (oe), ㅟ (wi), ㅢ (ui)

Cách gõ theo phong cách Hangul Romaja quả như chúng ta thấy ở phiên âm phía trên. Để mang lại dễ dàng ghi nhớ cơ hội vạc âm và cơ hội ghi chép, bản thân hiểu rằng nguyên lý như sau:

Xem thêm: truyện của phỉ ngã tư tồn

* Thêm râu như loại giờ đồng hồ Việt: ơ thì phiên âm hoặc gõ tăng chữ e vô. Ví dụ: u là u(우), ư tiếp tục là: ư – eu (으). Rất dễ dàng học tập nên ko nào là. Tương tự động với dù, ơ
* Còn vẹn toàn âm kép, mong muốn với loại double thì tăng chữ nó vô Khi gõ là đi ra. Ví dụ: a(아), giờ trở nên domain authority (ya) thì tăng nó vô sẽ có được dobule ngay: 야

2. Phụ âm: 19

Consonant    Name
ㄱ    giyeok (기역), hoặc kiŭk (기윽) giờ đồng hồ Bắc Hàn
ㄴ    nieun/niŭn (니은)
ㄷ    digeut (디귿), hoặc tiŭt (디읃) (Bắc Hàn)
ㄹ    rieul/riŭl (리을)
ㅁ    mieum/miŭm (미음)
ㅂ    bieup/piŭp (비읍)
ㅅ    siot (시옷), hoặc siŭt (시읏) (Bắc Hàn)
ㅇ    ieung/iŭng (이응)
ㅈ    jieut/chiŭt (지읒)
ㅊ    chieut/ch’iŭt (치읓)
ㅋ    kieuk/k’iŭk (키읔)
ㅌ    tieut/t’iŭt (티읕)
ㅍ    pieup/p’iŭp (피읖)
ㅎ    hieut/hiŭt (히읗)
ㄲ    ssanggiyeok (쌍기역)
ㄸ    ssangdigeut (쌍디귿)
ㅃ    ssangpieup (쌍비읍)
ㅆ    ssangsiot (쌍시옷)
ㅉ    ssangjieut (쌍지읒)

Cách gõ cho những phụ âm này đang được rằng ở nội dung bài viết về Sở gõ giờ đồng hồ Nước Hàn Hangul Romaja.

3. Cấu trúc từ:

Xem thêm: truyện nam chính cưỡng ép nữ chính

Một kể từ vô giờ đồng hồ Hàn với 2 cấu hình cơ bản
– Phụ âm – Nguyên âm
– Phụ âm – Nguyên âm -Phụ âm

Và được ghi chép theo hướng ngang hoặc chiều dọc
Nhận xét:

* Tiếng Nước Hàn cũng rất được tiến công vần như giờ đồng hồ Việt.
Ví dụ: 학생 được gọi là “hak seng” với những ký tự động tương ứng: ㅎ-h, ㅏ-a, …
* Đọc và biết phiên âm của những vẹn toàn âm và phụ âm cơ bạn dạng tiếp tục biết gọi toàn bộ những kể từ nhưng mà mình đang có nhu cầu muốn đọc