bài văn cúng giao thừa

Văn khấn uỷ thác quá nhập ngôi nhà Quý Mão 2023 chuẩn chỉnh nhất

Giao quá là thời xung khắc quan trọng tiễn đưa năm cũ cút và đón năm mới tết đến cho tới. Mọi người thông thường sẵn sàng bài bác cúng uỷ thác quá nhằm đãi đằng lòng tôn kính, mời mọc tổ tiên về sum họp năm mới tết đến. Dưới đó là văn khấn uỷ thác quá nhập ngôi nhà Quý Mão 2023 chuẩn chỉnh nhất nhưng mà MediaMart tổ hợp được.

Bạn đang xem: bài văn cúng giao thừa

1.

Mâm cúng uỷ thác quá nhập nhà


Mâm lễ cúng uỷ thác quá nhập nhà 

Mâm lễ cúng uỷ thác quá đem những khoản đậm không giống nhau tùy nằm trong nhập ĐK và ý mong muốn của từng mái ấm gia đình.

Dưới đó là một số trong những khoản đậm thường bắt gặp nhập mâm cúng uỷ thác quá nhập nhà:

  • Bánh chưng

  • Giò

  • Chả

  • Xôi gấc

  • Thịt gà luộc

  • Rượu

Sau Lúc sửa biên soạn mâm cúng, bày lễ lên bàn thờ cúng, thắp hương thơm xong xuôi thì gia công ty tiếp tục triển khai gọi văn khấn cúng uỷ thác quá nhằm mời mọc các cụ, tổ tiên, cầu hy vọng những điều chất lượng tốt đẹp nhất sẽ tới nhập năm mới tết đến.

2.

Văn khấn uỷ thác quá nhập ngôi nhà 1

Khi triển khai bài bác cúng uỷ thác quá nhập ngôi nhà cần thiết đãi đằng lòng trở thành kính

Nam tế bào A Di Đà Phật (Ba lần).

Kính lạy: Đức đương lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật.

• Hoàng Thiên hậu Thổ chư vị tôn Thần.

• Ngài phiên bản cảnh Thành Hoàng chư vị đại Vương.

• Ngài phiên bản xứ Thần linh Thổ địa. Ngài toan Phúc Táo quân. Các ngày Địa Chúa Long mạch Tôn Thần và toàn bộ những Thần linh quản lý nhập chống này

• Các Cụ Tổ tiên nội nước ngoài chư vị tiên Linh.

Nay là giờ khắc Giao quá năm .......

Chúng con cái là :………………………………..

Ngụ bên trên :…………………………………………..

Phút Giao quá vừa phải cho tới, ni theo gót Vận luật, tống cựu nghinh tân, giờ Tý đầu Xuân, đón mừng Nguyên Đán. Chúng con cái thành ý sửa biện hương thơm hoa sản phẩm, nghi ngờ lễ cung trần, kéo lên trước Án, cúng dưng Phật Thánh, hiến dâng Tôn Thần, nhen nén Tâm hương thơm dốc lòng bái thỉnh.

Chúng con cái kính mời: Ngài phiên bản cảnh Thành Hoàng chư vị đại Vương.

Ngài phiên bản xứ Thần linh Thổ địa.

Ngài toan Phúc Táo quân.

Ngài Phúc Đức chủ yếu Thần.

Các Ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Long mạch Tài thần.

Ngài Bản Gia Táo Quân.

Xem thêm: lạn kha kì duyên

Các ngày Địa Chúa Long mạch Tôn Thần và toàn bộ những Thần linh quản lý nhập chống này.

Cúi van nài giáng lâm trước án, thụ hưởng trọn lễ phẩm.

Chúng con cái lại kính mời: cụ già Tiên Linh Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, chống thúc giục huynh đệ, Cô di tỷ muội, nội nước ngoài tộc chư vị hương thơm linh, cúi van nài giáng về linh sàng thụ hưởng trọn lễ phẩm.

Chúng con cái lại kính mời mọc những vị Vong Linh chi phí Chủ hậu Chủ, nó thảo phụ mộc ở nhập khu đất này, nhân tiết Giao quá, giáng lâm trước Án, chiêm ngưỡng và ngắm nhìn Tôn Thần, thụ hưởng trọn lễ phẩm.

Nguyện cho tới bọn chúng con: Minh niên khang thái, vạn sự cát tường như ý. Độ cho tới bọn chúng con cái từng duyên tiện lợi, việc làm khô cứng thông. Người người được chữ bình an, mon ngày thừa hưởng phần lợi lộc. Âm phù - Dương trợ, sở nguyện tòng tâm. Bốn mùa ko hạn ách này xâm, tám tiết đem điềm tốt ứng cứu.

Dãi tấm lòng trở thành, cúi van nài triệu chứng giám.

Nam tế bào A Di Đà Phật! (3 lần)

3.

Văn khấn uỷ thác quá nhập ngôi nhà 2

Nam tế bào A-di-đà Phật (3 lần)

Kính lạy:

- Con kính bái chín phương trời, mươi phương chư Phật, chư Phật mươi phương.

- Con kính bái Đức Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật.

- Con kính bái Đức Bồ tát Quán Thế Âm cứu giúp nàn cứu giúp khổ sở bọn chúng sinh.

- Con kính bái Hoàng thiên, Hậu thổ, chư vị tôn thần.

- Con kính bái ngài cựu niên Hành khiển, cựu Hành binh chi thần, cựu Phán quan lại.

- Con kính bái ngài đương niên Hành khiển, đương niên Hành binh chi thần, đương niên Phán quan lại.

- Con kính bái những ngài Ngũ phương, Ngũ hổ, Long mạch, Táo quân, chư vị tôn thần.

Nay là phút uỷ thác quá năm  Nhâm Dần với năm 

Quý Mão

Chúng con cái là: …, sinh năm: …, hành canh: … tuổi tác, ngụ cư bên trên số nhà: ..., ấp/khu phố: .., xã/phường …, quận/huyện/ TP.HCM …, tỉnh/thành phố …

Nhân phút linh nghiệm uỷ thác quá vừa phải cho tới, năm cũ qua quýt cút, đón mừng năm mới tết đến, tam dương khang thái, vạn tượng canh tân.

Nay ngài Thái Tuế tôn thần bên trên vâng mệnh lệnh Ngọc Hoàng Thượng đế, giám sát vạn dân, bên dưới bảo lãnh bào thai tảo trừ yêu thương nghiệt. Quan cũ về triều cửa ngõ khuyết, lưu phúc, lưu ân. Quan mới nhất xuống thay cho, thể đức hiếu sinh, ban tài tiếp lộc.

Nhân buổi tân xuân, tín công ty bọn chúng con cái thành ý, sửa biện hương thơm hoa vật phẩm, nghi ngờ lễ cung trần, kéo lên trước án, cúng dàng Phật, Thánh, hiến dâng tôn thần, nhen nén tâm hương thơm, dốc lòng bái thỉnh.

Chúng con cái kính mời: Ngài Cựu niên đương cai Thái tuế, ngài Tân niên đương cai Thái tuế chí đức tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị đại vương vãi, ngài phiên bản xứ thần linh Thổ địa, ngài Hỷ thần, Phúc đức chủ yếu thần, những ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Long mạch, Tài thần, chư vị phiên bản gia Táo quân, và chư vị Thần linh quản lý ở nhập xứ này, cúi van nài giáng lâm trước án thụ hưởng trọn lễ phẩm.

Nguyện cho tới tín công ty, minh niên kháng thái, vạn sự chất lượng tốt lành lặn, tứ mùa tám tiết được chữ bình an, nhà đạo hưng long phát đạt, bách sự khô cứng thông, ngày ngày thừa hưởng ơn trời, Phật, chư vị tôn thần.

Chúng con cái cung kính tiến bộ dưng lễ phẩm, thành ý nguyện cầu. Cúi van nài chín phương trời, mươi phương chư Phật nằm trong chư vị tôn thần triệu chứng giám phù trợ phù trợ.

Nam tế bào A-di-đà Phật (3 chuyến, 3 lạy)

Xem thêm: đấu la đại lục 1

Trên đó là bài bác cúng uỷ thác quá, văn khấn uỷ thác quá nhập ngôi nhà năm Quý Mão 2023 mà MediaMart vẫn tổ hợp lại cho tới chúng ta. Hi vọng nội dung bài viết tiếp tục giúp cho bạn triển khai lễ cúng chính và chuẩn chỉnh nhất.

Xem thêm: Văn khấn uỷ thác quá ngoài cộng đồng Quý Mão 2023 chuẩn chỉnh nhất