bài khấn đi lễ đền

Dưới đó là văn khấn Đình, Đền, Miếu, Phủ năm 2022 theo gót sách "Văn khấn truyền thống cổ truyền Việt Nam", NXB Văn hóa tin tức. Độc fake rất có thể xem thêm.