ato là gì

Nhà góp vốn đầu tư nên chọn 1 trong những loại mệnh lệnh như LO, MP, ATO, ATC, PLO để tại vị mua sắm hoặc chào bán kinh doanh chứng khoán, tuỳ vô nhu yếu và thời hạn thanh toán.

Lệnh số lượng giới hạn (LO) là mệnh lệnh mua sắm hoặc chào bán kinh doanh chứng khoán bên trên một nút giá chỉ xác lập hoặc chất lượng tốt rộng lớn. Đây là loại mệnh lệnh thịnh hành, được ngôi nhà góp vốn đầu tư dùng tối đa. Lệnh được triển khai trong cả phiên, trừ thanh toán văn bản sau 14h45. Riêng sàn UPCoM thì mệnh lệnh này được triển khai cho tới 15h.

Bạn đang xem: ato là gì

Lệnh LO đem hiệu lực hiện hành kể từ Khi được nhập vô khối hệ thống thanh toán cho tới Khi kết thúc giục ngày thanh toán hoặc cho tới Khi bị huỷ vứt. Trong tình huống ngôi nhà góp vốn đầu tư đặt điều mệnh lệnh này trước phiên thanh toán hoặc vô giờ ngủ trưa, khối hệ thống tiếp tục thông tin mệnh lệnh ở tình trạng "chờ gửi" và chỉ hiệu lực hiện hành Khi phiên thanh toán chính thức.

Lệnh thị ngôi trường (MP) trên sàn TP Hồ Chí Minh là mệnh lệnh mua sắm kinh doanh chứng khoán bên trên nút giá thành thấp nhất hoặc chào bán kinh doanh chứng khoán bên trên nút giá chỉ tối đa đang xuất hiện bên trên thị ngôi trường. Nói cách thứ hai, đó là mệnh lệnh tuy nhiên mặt mày mua sắm hoặc chào bán muộn nhất thanh toán với bất kể giá chỉ nào là.

Nếu ko khớp không còn lượng, mệnh lệnh MP được coi mệnh lệnh mua sắm bên trên giá thành cao hơn nữa hoặc chào bán bên trên giá chỉ mua sắm thấp rộng lớn tiếp sau đang xuất hiện bên trên thị ngôi trường. Sau Khi thanh toán theo gót phương pháp này vẫn ko khớp toàn cỗ lượng đặt điều mệnh lệnh thì mệnh lệnh MP được fake trở thành mệnh lệnh số lượng giới hạn. Trường ăn ý giá chỉ triển khai sau cùng là giá chỉ trần (đối với mệnh lệnh mua) hoặc giá chỉ sàn (đối với mệnh lệnh bán) thì mệnh lệnh MP trở nên mệnh lệnh LO mua sắm bên trên giá chỉ trần hoặc mệnh lệnh LO chào bán bên trên giá chỉ sàn.

Lệnh MP chỉ được nhập vô khối hệ thống trong những phiên khớp mệnh lệnh liên tiếp. Trường ăn ý không tồn tại mệnh lệnh LO đối ứng bên trên thời khắc nhập mệnh lệnh thì mệnh lệnh MP bị huỷ vứt.

Sàn kinh doanh chứng khoán thủ đô thao diễn giải định nghĩa mệnh lệnh thị ngôi trường tương tự động sàn TP Hồ Chí Minh, tuy nhiên phân loại những loại mệnh lệnh đem sự khác lạ. Theo cơ, mệnh lệnh thị ngôi trường bên trên sàn này được phân thành 3 loại:

- Lệnh thị ngôi trường số lượng giới hạn (MTL): nếu như không triển khai được toàn cỗ thì phần sót lại fake trở thành mệnh lệnh LO và vận dụng những quy ấn định về sửa, huỷ so với mệnh lệnh LO.

- Lệnh thị ngôi trường khớp toàn cỗ hoặc huỷ (MOK), nếu ko triển khai được toàn cỗ thì bị huỷ ngay lập tức sau khoản thời gian nhập.

- Lệnh thị ngôi trường khớp và huỷ (MAK), tức rất có thể triển khai toàn cỗ hoặc 1 phần, phần sót lại sẽ ảnh hưởng huỷ ngay lập tức sau khoản thời gian khớp mệnh lệnh.

Lệnh ATO là mệnh lệnh thanh toán bên trên giá chỉ khớp mệnh lệnh xác lập giá chỉ xuất hiện, chỉ vận dụng cho tới sàn kinh doanh chứng khoán TP Hồ Chí Minh. Lệnh rất có thể được nhập vô khối hệ thống trước hoặc vô phiên khớp mệnh lệnh lịch xác lập giá chỉ xuất hiện. Sau 9h15, mệnh lệnh ko được triển khai hoặc phần sót lại của mệnh lệnh ko khớp không còn tự động hóa bị huỷ.

Xem thêm: truyện hot net

Lệnh ATO được ưu tiên trước mệnh lệnh số lượng giới hạn Khi ví khớp mệnh lệnh. Tuy nhiên, phiên khớp mệnh lệnh lịch xác lập giá chỉ xuất hiện sẽ không còn xác lập giá tốt khớp mệnh lệnh nếu như chỉ mất mệnh lệnh ATO.

Lệnh ATC đem đặc điểm tương tự động mệnh lệnh ATO, tuy nhiên nhằm xác lập giá chỉ ngừng hoạt động vô 14h45. Lệnh ATC được dùng bên trên sàn TP Hồ Chí Minh láo nháo thủ đô.

Lệnh khớp mệnh lệnh sau giờ (PLO) chỉ vận dụng cho tới sàn kinh doanh chứng khoán thủ đô. Đây là mệnh lệnh mua sắm hoặc chào bán kinh doanh chứng khoán bên trên nút giá chỉ ngừng hoạt động sau khoản thời gian kết thúc giục phiên ATC. Nhà góp vốn đầu tư chỉ được nhập mệnh lệnh này vô hệ thốgn trong vòng 14h45-15h, nếu như đem mệnh lệnh đối ứng ngóng sẵn thì được khớp ngay lập tức. Các mệnh lệnh PLO ko được triển khai hoặc phần sót lại của mệnh lệnh ko triển khai không còn tự động hóa bị huỷ.

Trong tình huống phiên khớp mệnh lệnh lịch ko xác lập giá tốt ngừng hoạt động thì mệnh lệnh PLO cũng ko được nhập vô khối hệ thống.

Lệnh ĐK thực hóa học là 1 trong chức năng nhằm ngôi nhà góp vốn đầu tư giao thương mua bán hoạt bát, nhất là những ngôi nhà góp vốn đầu tư không tồn tại nhiều thời hạn theo gót dõi bảng năng lượng điện tử. Lệnh ĐK chi trở thành nhiều loại, cụ thể:

- Lệnh ĐK với thời hạn (TCO): ngôi nhà góp vốn đầu tư rất có thể đặt điều mệnh lệnh trước phiên thanh toán từ là một cho tới nhiều ngày với con số và nút giá chỉ xác lập. Lệnh này còn có hiệu lực hiện hành tối nhiều vô 30 ngày.

Việc đặt điều mệnh lệnh được triển khai bất kể khi nào là, tiếp sau đó mệnh lệnh ở ngóng vô khối hệ thống của doanh nghiệp kinh doanh chứng khoán và chỉ được kích hoạt Khi thoả mãn ĐK lựa chọn trước. Nhà góp vốn đầu tư rất có thể lựa chọn kiểu dáng khớp mệnh lệnh là đột biến một phiên (đồng nghĩa sau khoản thời gian được kích hoạt thì cho dù khớp không còn, khớp 1 phần hay là không khớp thì cũng trở thành huỷ bỏ) hoặc đột biến cho đến Khi khớp không còn lượng.

Xem thêm: chồng tôi là kẻ điên

- Lệnh giành mua sắm hoặc giành chào bán (PRO): là mệnh lệnh ngôi nhà góp vốn đầu tư sẵn sàng mua sắm ở những giá chỉ ATO/trần/ATC và sẵn sàng chào bán ở những giá chỉ ATO/sàn/ATC. Lệnh đem hiệu lực hiện hành cho tới phiên thanh toán sau đó sau khoản thời gian ngôi nhà góp vốn đầu tư đặt điều và rất có thể đặt điều trước cho tới tối nhiều 30 ngày thanh toán sau đó.

- Lệnh giới hạn (ST): là mệnh lệnh nhằm ngôi nhà góp vốn đầu tư xác lập trước giá chỉ rời lỗ hoặc chốt lãi vô sau này. Lệnh này còn có hiệu lực hiện hành ngay trong lúc ngôi nhà góp vốn đầu tư đặt điều và kéo dãn dài vô 30 ngày.

- Lệnh Xu thế (TS): ngôi nhà góp vốn đầu tư tiếp tục lựa chọn mã kinh doanh chứng khoán và lượng mong muốn thanh toán, thêm vào đó khoảng chừng giới hạn theo gót độ quý hiếm vô cùng (nghìn đồng) hoặc độ quý hiếm tuơng đối (%). Ngoài ra, ngôi nhà góp vốn đầu tư rất có thể thiết lập thêm thắt giá chỉ mua sắm thấp nhất hoặc chào bán tối đa. Khi giá chỉ kinh doanh chứng khoán va vấp cho tới khoảng chừng giới hạn hoặc giá chỉ thì mệnh lệnh sẽ tiến hành kích hoạt. Tương tự động những mệnh lệnh ĐK không giống, mệnh lệnh Xu thế đem hiệu lực hiện hành tối nhiều 30 ngày.