1975 hợp màu gì

Năm Ất Mão (tương ứng với năm 1975 dương lịch) Lập xuân vào trong ngày 24 mon 12 năm Giáp Dần (ngày 4/2/1975). Vì năm âm lịch khởi điểm kể từ tiết Lập xuân nên tuổi tác Ất Mão – 1975 được xem cho tới những người dân sinh từ thời điểm ngày 24 mon 12 năm Giáp Dần cho tới ngày 5 mon Giêng năm Bính Thìn (1976).

Tức từ thời điểm ngày 4/2/1975 cho tới ngày 4/2/1976 dương lịch.

Bạn đang xem: 1975 hợp màu gì

Tuổi Ất Mão, cả phái mạnh và nữ giới đều sở hữu Niên mệnh (còn gọi là Sinh mệnh) là Đại Khê Thủy xung khắc Sơn Hạ Hỏa. Mệnh này dùng để làm coi Tử vi, còn ham muốn coi Phong thủy (cả phương hướng của nhà, phía ban thờ, hướng phòng bếp và sắc tố, số lượng phù hợp với tuổi…) cần địa thế căn cứ vô Thiên mệnh (tức Cung mệnh hoặc Mệnh quái).

Chọn sắc tố và số lượng thích hợp tuổi tác theo dõi Ngũ hành

Theo tử vi phong thủy, từng người dân có một Mệnh gắn kèm với tuổi tác – năm sinh. Mỗi Mệnh lại mang trong mình một Hành vô Ngũ hành và từng hành ấy lại sở hữu những sắc tố, số lượng đặc thù và tương quan cho tới sắc tố, số lượng của hành không giống theo dõi hình thức sinh – xung khắc. 

Theo tê liệt, những color, số lượng ứng với những hành như sau:

Thổ: Vàng, Nâu, Nâu đất; số 0, 2, 5, 8.

Kim: Trắng, Trắng ngà, Kem; số 6, 7.

Thủy: Đen, Xanh dương; số 1.

Mộc: Xanh lục; số 3, 4.

Hỏa: Đỏ; số cửu.

Ngoài rời khỏi còn tồn tại những color hòa trộn không giống tuy nhiên trong tê liệt color chủ yếu lúc lắc tầm quan trọng chủ yếu thì cũng thuộc sở hữu hành tê liệt.

Còn mối liên hệ sinh - xung khắc của Ngũ hành như sau:

Tương sinh: Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim.

Tương khắc: Kim xung khắc Mộc, Mộc xung khắc Thổ, Thổ xung khắc Thủy, Thủy xung khắc Hỏa, Hỏa xung khắc Kim.

Nguyên tắc của việc lựa chọn sắc tố, số lượng theo dõi tuổi tác là:

Tốt nhất lựa chọn color, số của hành sinh cho tới hành bạn dạng mệnh. Thứ nhị là color và số của hành tương hòa với hành bạn dạng mệnh. Nếu ko được thì lựa chọn color và số của hành bị hành bạn dạng mệnh xung khắc cũng rất được.

Ngược lại, kỵ nhất là color và số của hành xung khắc hành bạn dạng mệnh; loại nhị là color và số của hành được hành bạn dạng mệnh sinh cho tới, vì thế hành bạn dạng mệnh tiết khí nên bị giảm sút.

Màu sắc và số lượng thích hợp tử vi phong thủy phái mạnh tuổi tác 1975

Khi phi cung Bát quái quỷ, tao tính được người phái mạnh tuổi tác Ất Mão 1975 sở hữu Mệnh quái quỷ Đoài. Theo Kinh Dịch, Đoài là Đầm, sở hữu 5 hành Kim. Như vậy người phái mạnh tuổi tác này còn có Cung mệnh Kim, sinh cho tới Niên mệnh hành Thủy. Chọn sắc tố và số lượng thích hợp tuổi tác nhằm đem đến suôn sẻ, khô nóng thông, người tao địa thế căn cứ vô sự sinh xung khắc của Ngũ hành.

Hành Kim bạn dạng mệnh sẽ có được những mối liên hệ như sau:

Tương sinh: Hành Thổ, sinh rời khỏi hành Kim bạn dạng mệnh.

Tương hòa: Hành Kim, nằm trong hành với hành Kim bạn dạng mệnh.

Chế khắc: Hành Mộc, bị hành Kim bạn dạng mệnh xung khắc.

Tương khắc: Hành Hỏa, xung khắc hành Kim bạn dạng mệnh.

Tiết khí: Hành Thủy, được hành Kim bạn dạng mệnh sinh cho nên vì thế hành bạn dạng mệnh bị giảm sút 1 phần. 

Như vậy so với người mệnh quái quỷ ngôi nhà là Kim, rất tốt lựa chọn color Vàng, Nâu, Nâu khu đất và những số 0, 2, 5, 8 nằm trong hành Thổ sinh cho tới hành Kim bạn dạng mệnh, được tương sinh. 

Sau tê liệt cho tới color Trắng, Trắng ngà, Kem và số 6, số 7 nằm trong Kim nằm trong hành với hành bạn dạng mệnh nên được tương hòa.

Xem thêm: nhạc thiền chú đại bi

Nếu ko thì cũng cần lấy color Xanh lục và số 3, 4 nằm trong Mộc; mặc dù bị hành bạn dạng mệnh xung khắc, ko được tương sinh hoặc tương hòa tuy nhiên hành bạn dạng mệnh cũng không trở nên xung khắc ngược hoặc tiết khí.

Cần tách color Đen, Xanh dương (Xanh nước biển) và số 1 nằm trong Thủy, vì thế hành Kim bạn dạng mệnh sẽ ảnh hưởng tiết Khi khi sinh cho tới Thủy.

Kỵ nhất là red color và số cửu nằm trong Hỏa xung khắc hành Kim bạn dạng mệnh, xấu xí.

Nam sinh vào năm 1975, mệnh Kim

Tốt nhất: Màu Vàng, Nâu, Nâu đất; số 0, 2, 5, 7.

Tốt nhì: Màu Trắng, Trắng ngà, Kem; số 6, 7.

Trung bình: Màu Xanh lục; số 3, 4.

Hơi xấu: Màu Đen, Xanh dương; số 1.

Rất xấu: Màu Đỏ; số cửu.

Màu sắc và số lượng tử vi phong thủy nữ giới tuổi tác 1975

Khi phi cung Bát quái quỷ, tao tính được người nữ giới tuổi tác Ất Mão 1975 sở hữu Mệnh quái quỷ Cấn. Theo Kinh Dịch, Cấn là Núi, sở hữu 5 hành Thổ nằm trong Tây tứ mệnh. Như vậy người nữ giới tuổi tác này còn có Cung mệnh Thổ, xung khắc Niên mệnh hành Thủy và nằm trong Tây tứ trạch.

Chọn sắc tố và số lượng thích hợp tuổi tác nhằm đem đến suôn sẻ, khô nóng thông, người tao địa thế căn cứ vô sự sinh xung khắc của Ngũ hành.

Hành Thổ bạn dạng mệnh sẽ có được những mối liên hệ như sau:

Tương sinh: Hành Hỏa, sinh rời khỏi hành Thổ bạn dạng mệnh.

Tương hòa: Hành Thổ nằm trong hành với hành Thổ bạn dạng mệnh.

Chế khắc: Hành Thủy bị hành Thổ bạn dạng mệnh xung khắc.

Tiết khí: Hành Kim được hành Thổ bạn dạng mệnh sinh cho nên vì thế hành bạn dạng mệnh bị giảm sút 1 phần.

Tương khắc: Hành Mộc xung khắc hành Thổ bạn dạng mệnh. 

Như vậy so với người mệnh quái quỷ ngôi nhà là Thổ, rất tốt lựa chọn color Đỏ và số cửu nằm trong Hỏa sinh cho tới hành Thổ bạn dạng mệnh, được tương sinh. 

Sau tê liệt cho tới color Vàng, Nâu, Nâu khu đất và số 1 nằm trong Thổ, nằm trong hành với hành bạn dạng mệnh nên được tương hòa.

Nếu ko thì cũng cần lấy color Đen, Xanh dương và số 1 thủy; mặc dù bị hành bạn dạng mệnh xung khắc, ko được tương sinh hoặc tương hòa tuy nhiên hành bạn dạng mệnh cũng không trở nên xung khắc ngược hoặc tiết khí.

Cần tách color Trắng, Trắng ngà, Kem và số 6, 7 nằm trong Kim, vì thế hành Thổ bạn dạng mệnh sẽ ảnh hưởng tiết Khi khi sinh cho tới Kim.

Kỵ nhất là color Xanh lục và số 3, 4 nằm trong Mộc xung khắc hành Thổ bạn dạng mệnh, xấu xí.

Nữ sinh vào năm 1975 mệnh Thổ

Tốt nhất: Màu Đỏ; số cửu.

Tốt nhì: Màu Vàng, Nâu, Nâu đất; số 0, 2, 5, 8.

Xem thêm: truyện đại la thiên tôn full

Trung bình: Màu Đen, Xanh dương; số 1.

Hơi xấu: Màu Trắng, Trắng ngà, Kem; số 6, 7.

Rất xấu: Màu Xanh lục; số 3, 4.